Oferta

Stowarzyszenia

Księgowość dla stowarzyszenia

 • opracowanie zakładowego planu kont.
 • opracowanie Polityki Rachunkowości
 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzenie deklaracji SODir