Oferta

Spółki

Księgowość dla spółek

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest ewidencja zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Z naszym udziałem i pomocą ten przykry obowiązek nie będzie Państwu spędzał snu z powiek. Jesteśmy profesjonalnym biurem rachunkowym, które od kilkunastu lat kompleksowo zajmuje się pełną księgowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Usługi nasze prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

Pełna księgowość

Rozliczanie firm w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów, a mianowicie:

 • prowadzenie ewidencji podatkowej od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnych z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • udział w ewentualnych postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe,
 • reprezentowanie w urzędach i składanie deklaracji w formie elektronicznej.

Rozliczanie w formie ksiąg rachunkowych, między innymi:

 • ewidencja dokumentów w księgach rachunkowych i w rejestrach dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT oraz sprawozdań finansowych i dla celów statystycznych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych,
 • potwierdzanie sald, rozliczanie delegacji służbowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek, przygotowanie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat, zeznania rocznego CIT-8,
 • aktualizowanie i rejestracja danych firmowych.

W zakresie pełnej księgowości oferujemy również usługi audytu wewnętrznego oraz controllingu. W skład których wchodzą:

 • raportowanie kosztów z podziałem na miejsce powstawania oraz przechodów,
 • doradztwo przy tworzeniu odpowiedniego modelu rozliczenia kosztów i przychodów,
 • oferowanie produktów/usług w celu oceny ich rentowności,
 • sporządzanie potrzebnych raportów, które obejmują dane przychodowe, kosztowe i bilansowe,
 • analizę dokumentacji spółki, rozliczeń z ZUS i US oraz umów z kontrahentami,
 • analizę umów z pracownikami,
 • rzetelność i zgodność ksiąg rachunkowych z przepisami i ustawami.